Ähtärin, Soinin ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti

Piispa tarkastaa Alajärven seurakunnan

Tiina Akomeah ja Ari Auranen kertovat Alajärven seurakunnan piispantarkastuksen kulkevan teeman ”Yhdessä eteenpäin” merkeissä.

Alajärven seurakunnassa suoritetaan piispantarkastus tämän kuun lopulla, 29.-31. lokakuuta. Tuleva tarkastus on viimeinen, jonka piispa Simo Peura työurallaan suorittaa. Piispa on tarkastanut noin neljä seurakuntaa vuoden aikana.

Edellinen piispantarkastus Alajärven seurakunnassa oli 11 vuotta sitten. Tarkastukset kulkevat noin kymmenen vuoden sykleissä. Menneinä vuosina piispantarkastuksissa etsittiin pääasiassa puutteita, joita sitten korjattiin. Nykyään tarkastus pitää sisällään suuren kokonaisuuden.

– Piispantarkastuksen profiili on muuttunut, nykyään se on enemmän eteenpäin katsomista ja seurakunnan taloudellisten ja toiminnallisten resurssien tukemista. tarkastuksessa käydään läpi muun muassa toiminnallista osuutta, saavuttaako seurakunnan toiminta kohderyhmät sekä selvitetään työorganisaation työkykyä, kuinka se toimii yhdessä, kirkkoherra Ari Auranen kertoo.

Piispantarkastuksella on pitkät perinteet ja sen toteuttaminen perustuu piispan tehtäviin. Piispa on papiston ylin esimies ja hänen tehtäviinsä kuuluu varmistaa, että kirkon perustehtävä toteutuu ja toteutetaan oikein.

– Piispantarkastus on tärkeä ja merkityksellinen seurakuntalaisille ja seurakunnalle, Auranen totesi.

 Lue lisää piispantarkastuksen sisällöstä 13.10. Uutisnuotasta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kiihtymisvaiheessa

Koronatartuntojen määrä on huolestuttavassa nousussa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Myös sairaalakuormitus on lisääntynyt etenkin viime viikonlopun aikana. Tartuntoja on todettu myös alueen sote-yksiköissä.

Nyrkki päätti kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan olevan 11.10. lähtien epidemian kiihtymisvaiheessa.

Nyrkki suosittelee, että alueen kuntalaiset käyttäisivät kasvomaskia laajennetun maskisuosituksen mukaisesti. Maskinkäyttö sekä hyvä käsihygienia ovat edelleen tärkeitä keinoja välttää tartunta. Maskinkäyttö myös vaikuttaa karanteenimääräyksiin vähentämällä altistuneiden määrää.

Nyrkki korostaa, että vallitsevassa tilanteessa on tärkeää, että myös koronatestaukseen hakeudutaan matalalla kynnyksellä.

Nyrkki kannustaa maakunnan asukkaita varaamaan ajan rokotukseen tai osallistumaan walk in- rokotustapahtumaan. Koronarokotuksen ottaneella on merkittävästi pienempi riski saada tartunta. Rokotukset eivät täysin poissulje tartunnan mahdollisuutta, mutta rokotetut sairastavat koronavirustaudin hyvin usein varsin lieväoireisena. Rokotetun sairastuneen riski levittää virusta eteenpäin on huomattavasti pienempi kuin rokottamattomilla.

Lue lisää aiheesta 13.10. Uutisnuotasta.

Soinin valtuusto hyväksyi omistajaohjauksen periaatteet

Soinin kunnanvaltuustolla oli maanantai-iltana varsinainen pikakokous. Valtuuston puheenjohtaja Veijo Jousmäki (kd.) totesi kokouksen päättyneeksi, kun aikaa aloituksesta oli kulunut 22 minuuttia. Kokouksen esityslistalla oli kolme asiaa.

Valtuusto hyväksyi hallintojohtaja Jari Salosen esittelemän tiiviin paketin Soinin kunnan omistajaohjauksesta ilman puheenvuoroja. Periaatteita omistajaohjauksessa ovat läpinäkyvyys, vastuullisuus, luotettavuus, pitkäjänteisyys ja eri osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Soinin kunnan tavoitteena on elinvoimainen kunta, jonka talous on tasapainossa. Kunnan omistusten tarkoituksena on tuottaa välillistä ja/tai välitöntä lisäarvoa kunnalle ja kuntalaisille. Kilpailuasetelmaa markkinoiden kanssa vältetään.

Omistusten tuotto-odotukset pidetään maltillisina, tulostavoitteet ylijäämäisinä ja tasearvot vähintään ennallaan. Vuokra-asunnot pidetään toimivina, terveinä ja ajanmukaisina. Tarpeettomista ja tuottamattomista omistuksista luovutaan.

Lue lisää aiheesta 13.10. Uutisnuotasta.

Ähtäriläistä yrittäjyyttä esille Made in Ähtäri -yritysesittelyvideoissa

Ähtärin kaupunki on laittanut uutta vaihdetta silmään elinvoimapuolella viestinnän kanssa ja koostaa yrittäjyydestä kertovia videoita ähtäriläisten yritystarinoiden kautta. Yrittäjille järjestetyssä aamukahvitilaisuudessa viikko sitten torstaina nähtiin ensimmäinen Made in Ähtäri-yritysesittelyvideoista, Honkaniemen kirjakaupan esittely Leena Mäenpään kertomana. Lisää on luvassa. Video löytyy muun muassa kaupungin facebook-sivujen kautta.

Ähtärin Yrittäjien puheenjohtaja Jukka-Pekka Kiilunen kertoi lyhyesti Kuntapäättäjän hankintaoppaasta, jossa kerrotaan 23 yrittäjämyönteisen kunnan kriteeriä sekä kerrotaan yritysvaikutusten arvioinnista hankintoihin.

Kunnat ovat suuren muutoksen edessä kuntien toiminnoista puolen siirtyessä hyvinvointialueille. Suurin osa jäävistä palveluista on lakisääteisiä, kuten sivistystoimen palvelut. Toinen puoli on kuntien itsehallintoa, johon sisältyy esimerkiksi edellytysten luonti yrityksille.

Kunnat kilvoittelevat mihin yritykset haluavat asettua ja mihin kannattaa investoida. Näin syntyy työpaikkoja ja verotuloja, joilla ylläpidetään hyvinvointia. Kuntapäättäjät tarvitsevat yrittäjähenkeä.

Lue lisää aiheesta 13.10. Uutisnuotasta.

Kuntajohtajat Jäkälämäellä

Kuntajohtajat kättelivät kolmen kunnan rajapyykillä.

Lehtimäen Valkealammella järjestettiin viime viikolla kolmen kunnan rajapatikka Jäkälämäen kodalle. Kuntarajojen kohtaamispaikkaan patikoivat myös Kuortaneen kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki sekä Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

– Vuonna 1533 määriteltiin Pietarsaaren ja Ruoveden suurpitäjien rajat. Raja halkaisi Lehtimäen. Jäkälämäki oli yksi rajapyykki, johon Pietarsaaren ja Ruoveden pitäjien lisäksi ulottui Kyrönpitäjä. Rajapyykki kertokoon tuleville sukupolville Lehtimäen alkuaikojen historiasta, Puolijoki, Heinämäki ja Koivunen lukivat rajapyykin laatasta.

Patikointiretken järjestelyistä vastasivat muun muassa Kuudestaan ry sekä Aisapari ry. Jäkälämäen kodalla oli järjestetty monenlaista tietoiskua ja tietenkin jumppaa Liis Ranta-Knuutilan johdolla.

 Lue lisää patikointiretkestä 7.10. Uutisnuotasta.

Asiaa yrittäjyydestä torstain Uutisnuotassa

Tämän viikon torstaina ilmestyvässä Uutisnuotassa on runsaasti asiaa yrittäjyydestä. Lokakuu on Yrittäjäkuukausi ja tuttuun tapaan toimituksessa on tartuttu asiaan kaksin käsin. Teemasivuilta löydät runsaan määrän levikkialueen yrittäjien yhteystietoja ja tarinaa heistä. Yrittäjäkuukautta vietetään teemalla Arjen sankarit.

Vaan mahtuu sivuille muutakin. Ähtärissä vietettiin valtakunnallista Vanhustenpäivää, joka myös televisioitiin. Jutun myötä voit kerrata näitä tapahtumia ja kokea ne uudelleen.

Lisää tietoa viikon annista saat lukemalla sitä 7.10. ilmestyvästä lehdestä.

Ähtärin kaupunki aloittaa yt-neuvottelut

Ähtärin kaupunki aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilökunnan/henkilökuntaa edustavien järjestöjen kanssa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvista henkilöstömenojen säästötoimenpiteistä. Yt-neuvottelut päättyvät viimeistään 28. lokakuuta.

Kustannusten nouseminen ja tulojen vähentyminen sekä tuleviin isoihin investointeihin varautuminen on johtanut siihen, että kaupungin talous edellyttää myös henkilöstömenoihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Neuvotteluissa tullaan kustannussäästöjä hakemaan osa-aikaistamisella, lomauttamisella, irtisanomisella sekä henkilökunnan tehtävien muuttamisella/toimintatapojen muuttamisella säästöjen aikaansaamiseksi.

Neuvotteluissa tavoitellaan enimmillään 300 000 euron säästöä henkilöstömenoissa vuoden 2022 aikana. Palvelurakenteita koskevat säästötoimenpiteet toimeenpannaan vaiheittain vuosien 2021-2027 aikana ja niillä tavoitellaan Inspira Oy:n selvityksen mukaisia yhteensä 500 000 euron suuruisia käyttötalouden säästöjä. Toimenpideohjelmaa tarkastellaan vuosittain viimeistään talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan ilmoittamaan yt-neuvotteluista henkilöstöjärjestöille. Neuvottelut alkavat 14. lokakuuta.

Päätöksen neuvottelujen aloittamisesta teki kaupunginhallitus maanantaina. Kaupunginhallituksen jäsen Ilkka Kajander esittäessä, ettei yt-menettelyä käynnistetä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kajander ilmoitti jättävänsä asiassa eriävän mielipiteen.