Ähtärin, Soinin ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti

Makaroni ja tortillat maistuvat Tassulan päiväkodin lapsille

Ähtärin päiväkodeissa vietetty toiveruokaviikko toi pöytiin lasten valitsemia lempiruokia kuuden viikon kiertävältä ruokalistalta. Ensimmäistä kertaa päiväkotien osalta toiveruokia tarjoiltiin viime viikolla. Vastaavia viikkoja on vietetty kolme kertaa Ähtärin kouluissa, seuraava kysely lempiruoista lähetetään koululaisille ennen syyslomaa.

Toiveruokaviikolla torstaina ruokailleen, neljävuotiaan Ronin lempiruoka on tortillat, samoin samassa pöydässä istuvalla Vivianilla.

Lempiruoasta puhuttaessa laajeni kyseisen pöytäseurueen keskustelu käsittelemään rakastamista, missä kohteita löytyi luovasti aina karkista hampaisiin.

Lue lisää aiheesta 16.9. Uutisnuotasta.

VARPAAT lasten ja nuorten hyvinvoinnin asialla

Ähtärin varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys pohti viime vuoden keväällä, kuinka moneen vanhempainyhdistykseen perheellisten oikeastaan tulisi vaikuttaa. Jo sivistystoimen alla oli kolme yhdistystä ja osalla lapsia näissä kaikissa. Ajankäytön säästämiseksi ja asioiden hoitamisen helpottamiseksi ryhdyttiin kokoamaan varahaiskasvatuksen sekä Otsonkoulun ja Yhteiskoulun vanhempainyhdistyksiä yhteen.

Asia eteni ja yhteisen yhdistyksen järjestäytymiskokous pidettiin viime vuoden syyskuussa. Yhdistys sai nimekseen VARPAAT.

Perustetun yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä kasvatusyhteisön välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä sekä tukea koteja ja kasvatusyhteisöjä terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille ja nuorille heidän hyvinvointiaan edistäen.

Lue lisää aiheesta 16.9. Uutisnuotasta.

Portaissa kunto kohoaa ja huipulta näkee kauas

Kuntoportaat innostavat liikkumaan.

Mustikkavuoren Portaat ry:n mittava urakka on valmis. Muutama viikko sitten valmistuneet näkötorni sekä kuntoportaat antavat uusia mahdollisuuksia treenaamiseen ja upeiden maisemien katseluun.

Tornin korkeus on ylätasanteella 198 metriä. Yläkaiteen korkeus tulee lopullisesti olemaan 1,2 metriä ja kaiteeseen tehdään kurkistusaukkoja lapsille. Tornin on rakentanut Rakennusliike Vaajamäki.

Huikean suosion saaneissa kuntoportaissa on 250 porrasta ja ne jaottuvat kolmeen osaan.

Portaat alkavat alhaalta ensin loivemmalla osuudella, keskellä portaat ovat jyrkemmät ja lopuksi taas loivemmat. Loivemmissa osuuksissa portaat ovat myös leveämmät. Portaiden reunaan tulee vielä tumma raita, joka helpottaa porrasaskelmien havaitsemista sekä led-valonauha kaiteen alapuolelle hämärtyviä iltoja silmällä pitäen.

Kuntoportaiden avajaisia vietetään lauantaina 3.10.

Lue lisää aiheesta 16.9. Uutisnuotasta

Liikuntakoordinaattorin toimi uudelleen käsittelyssä

Vaasan hallinto-oikeus kumosi 1. syyskuuta päätöksellään Ähtärin kaupunginhallituksen päätökset siltä osin, kuin kaupunginhallitus on valinnut henkilön liikuntakoordinaattorin virkaan.

Kunnallisvalituksen tehnyt Timo Hankola vaati kaupunginhallituksen päätösten kumoamista. Valituksessa todetaan, että liikuntakoordinaattorin valinnassa ei ole menetelty oikein ja työnhakuprosessiin on sisältynyt epäkohtia, jotka eivät ole perusteltuja.

Ähtärin kaupunginhallitus esitti hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä tai vaihtoehtoisesti tutkimatta jättämistä.

Ähtärin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 14.9.

Lue lisää aiheesta 16.9. Uutisnuotasta

Aikuisille oma partioryhmä Ähtärissä

Partiotoiminta tarjoaa mukavaa yhdessä tekemistä ja -olemista. Aikuisten ryhmä perustettiin Mustikkavuoren laavulla pidetyssä infotilaisuudessa.

Partiotoiminnalla on Ähtärissä pitkät perinteet ja parhaillaan Ähtärin Eräveikoissa toimii viisi lapsi-/nuorisoryhmää sekä uutena perhepartio, johon alle kouluikäiset lapset osallistuvat vanhempiensa kanssa. Partio on matalan kynnyksen toimintaa.

Lippukunnanjohtaja Tiina Suomalainen kertoo Suomen partiolaisten markkinoineen parin vuoden ajan aikuisille suunnattua partiotoimintaa. Kysely toiminnan toteuttamisesta on tullut aikuisilta, jotka ovat aikanaan olleet mukana partiolaisina tai eivät ole jostain syystä halutessaan voineet osallistua toimintaan.

Aikuistoiminnasta kertovassa tilaisuudessa Mustikkavuoren laavulla mukaan saatiin jo muutamia toiminnan aloittajia ja ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Mikäli mielessä viriää kiinnostus toimintaa kohtaan, mukaan voi liittyä koska vain.

Lue lisää aiheesta 10.9. Uutisnuotasta.

Amazing Race Soini -kesäkisan ykköseksi

Soinin kunnan järjestämä kesäkisa aikaansai yhteensä 88 ideaa. Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi totesi kilpailun tavoitteena olleen löytää uusia avauksia Soinin kehittämiseen ja tätä kautta vahvistaa niin Soinin pito- kuin vetovoimatekijöitä ja lisätä ihmisten osallisuutta kunnan kehittämiseen.

Kisan voiton vei Markku Ojalan idea Amazing Race Soini, jossa on rakennettu koko päivän aktiivinen tapahtuma Soiniin erilaisin älyä, voimaa ja taitoa vaativine tehtävineen ja iltatapahtumineen. Ideassa hyödynnetään Soinin luonnon monipuolisuutta ja yrityksiä. Tapahtuman voi myös tuotteistaa ja markkinoida esimerkiksi yritysten virkistyspäivän ohjelmaksi.

Muut palkittavat ideat ovat Suuri soinilainen huutokauppa – ei renkää olla tyyris (ideoijana Leila Peura), Luontokeskus Huippu (Jani Ojala), Joulutori palaneen Marleenan puodin tyhjälle tontilla (ei halua nimeään julkistettavan), Kuntalaisportaali -kuntalaisia koskevat vaikuttamiskeinot kunnan asioihin yhden luukun periaatteella (Antti Luoma) sekä Pop Up -toimintamökki Soini keskustaan (Jaakko Rinne).

Lue lisää aiheesta 10.9. Uutisnuotasta.

Valtuusto hyväksyi uuden uimahallin sijainnin

Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoittamisesta ensisijaisesti Hotelli Mesikämmenen ja pysäköintialueen väliin. Uimahallin rakentamisen aloittamista siirretään vuodella eteenpäin syksylle 2021 ja varataan tarvittavat määrärahat kaupungin investointisuunnitelmaan vuosille 2021-2025. Ehtona rakentamiselle on, että Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy hankeen avustettavaksi liikuntapaikaksi.

Uimahallin rakentamistyöt voitaisiin aloittaa arviolta lokakuussa 2021 ja uusi uimahalli olisi käytössä vuoden 2023 alussa.

Keskustelussa tuotiin esille huoli rahojen riittämisestä ja kouluinvestointien toteutumisesta. Valtuusto on linjannut, että tilat oppilaille ja opiskelijoille olisivat valmiina vuonna 2023.

Lue lisää valtuuston päätöksistä 10.9. Uutisnuotasta.