Ähtärin, Soinin ja Lehtimäen puolueeton paikallislehti

Maakunnallinen yrittäjäpalkinto Muovilami Oy:lle

Juha-Matti, Jaana, Rauha ja Esko Aho vastaanottivat kaupungin muistamisen maanantaina.

Ähtäriläinen Muovilami Oy on palkittu maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Vuoden 2019 Maakunnallisena Yrityksenä.

Muovilami Oy on hygieenisiä lujitemuoviovia valmistava perheyritys, jonka Lami-ovet on kehitetty olosuhteisiin, joissa ovirakenteilta vaaditaan tavanomaista enemmän. Lami-ovia on toimitettu jo yli 250 000 kappaletta asiakkaille maailmanlaajuisesti.

Muovilami Oy:llä on tytäryritykset Ruotsissa ja Englannissa sekä myyntitoimisto Pietarissa. Vientimaita on kaiken kymmenestä kahteentoista, Pohjoismaat, Englanti ja Venäjä näistä tärkeimpinä. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 6,2 miljoonaa euroa.

Lue lisää aiheesta 11.12. Uutisnuotasta.

Maj Syrjälä ja Urmas Niemi Soinin kulttuuripalkitut

Soinin kunnan vuoden 2019 kulttuuripalkinto jaettiin Maj Syrjälän ja Urmas Niemen kesken.

Kuvataide ja blues nousivat esiin, kun jakoon tuli Soinin vuoden 2019 kulttuuripalkinto itsenäisyyspäivän juhlan yhteydessä seurakuntatalolla. Tänä vuonna kulttuuripalkinto jaettiin Maj Syrjälä ja Urmas Niemen kesken. Majlle kuvataide ja Urmakselle musiikki ovat olleet matkaseuralaisia lähes koko elämän ajan.

Palkintoja olivat jakamassa sivistyslautakunnan jäsen Marja-Leena Rinne, kirjastonjohtaja Suvi Hokkanen ja kunnan sivistys- ja henkilöstöjohtaja Kati Tiala.

Lue lisää aiheesta 11.12. Uutisnuotasta.

Arvonmäärityksen käynnistämisestä äänestys Ähtärissä

Vuoden viimeinen kaupunginvaltuusto venähti vaikeiden asioiden äärellä Ähtärissä tavallista pidemmäksi maanantaina. Pisimpään valtuutettuja puhututti Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n arvonmäärityksen käynnistäminen.

Äänestykseen päädyttiin Helena Hautakankaan (sd.) esittäessä arvonmäärityksen siirtämistä siten, että ensi vuoden aikana tehtäisiin tästä päätös ja palattaisiin asiaan syksyllä. Siirtämistä kannattivat Tapio Järvinen (sd.), Anu Huhtinen (sd.) ja Seppo Laine (vas.).

Päätökseksi tuli kaupunginhallituksen esitys äänin 16-10, yhden ollessa poissa. Heli Hokkanen (sd.) jätti täydentävän ponsiesityksen, että kaupunki tutkisi muidenkin yhtiöiden, etenkin matkailualueen, kuntaosuuden vähentämistä rahoitusvaihtoehtona koululaitoksille. Ponsiesitystä kannattivat Järvinen ja Laine. Timo Nyyssölä (kesk.) puolestaan jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä, jonka myös Laine allekirjoitti.

Lue lisää valtuuston päätöksistä 11.12. Uutisnuotasta.

Säästöjä haetaan myös henkilöstökuluista

Ähtärin kaupungin talouden tasapainottaminen ja talouden tervehdyttämisohjelman läpivieminen valtuuston määrittelemässä aikataulussa edellyttää kaikkien käytettävissä olevien keinojen selvittämistä. Tämä merkitsee, että säästöjä on saavutettava myös henkilöstökuluissa.

Kaupungin henkilöstöpäällikkö Seppo Karjala kertoo yhteistoimintaneuvottelujen toteutetun marras-joulukuussa, jolloin tarkasteltiin mahdollisia irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia ja henkilöstörakenteen muutoksia. Neuvottelut käytiin järjestöjen kanssa hyvässä hengessä.

– Ongelmat mahdollisissa lomautuksissa ja henkilöstövähennyksissä on tiedostettu. Tavoitteena on, että toimenpiteet mahdollisimman vähän heijastuisivat palvelutuotantoon.

Lue lisää 4.12. Uutisnuotasta.

Tarkka taloudenpito jatkuu ensi vuonna Ähtärissä

Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 päättämän tervehdyttämisohjelman mukaan silloinen noin kuuden miljoonan alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen mukaan kolme viimeistä vuotta ovat olleet vahvoja ja budjetoitua paremmat tilinpäätöstulokset kirivät alijäämää kiinni suunniteltua ripeämmin. Kuluva vuosi jää sen sijaan arviolta noin miljoona euroa alijäämäiseksi ja kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa budjetoidusta. Keskeisin syy tähän ovat noin 1,2 miljoonaa euroa ennakoitua alhaisemmiksi jäävät verotulot. Kuusiolinna Terveyden osakkeiden myynnin toimeenpano kuluvana vuonna kääntäisi tuloksen selkeästi plusmerkkiseksi.

– Tätä vuotta odotamme positiiviseksi ja syy on se, että valtuustossamme on hyväksytty Kuusiolinna Terveys Oy:n osakekauppa. Sen arvo Ähtärille on 5,3 miljoonaa euroa, Pienimäki toteaa.

Suunnitellut investoinnit ensi vuodelle ovat runsaat 3,7 miljoonaa euroa. Yksittäinen suurin kohde on uuden uimahallin rakentaminen 1,5 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainamäärä kasvaa ensi vuoden aikana noin kahdella miljoonalla eurolla kaikkiaan noin 24,6 miljoonaan euroon.

Poistojen jälkeen ensi vuoden ylijäämän arvioidaan olevan 50 000 euroa eli talousjohtaja Arja Väliahon mukaan plussalle mennään rimaa hipoen. Tuloveroprosentti säilyy nykyisessä 22 prosentissa.

Lue lisää aiheesta 4.12. Uutisnuotasta.

Kari Laasasenaho väittelee suopohjien jälkikäytön suunnittelusta

FM Kari Laasasenaho työskentelee asiantuntijana Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikössä. Kuva: Timo Aalto

FM Kari Laasasenahon ympäristötekniikan alaan kuuluva väitöskirja Biomass resource allocation for bioenergy production on cutaway peatlands with geographical information (GI) analyses tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa torstaina 19.12. klo 12 alkaen.

Vastaväittäjänä toimii professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta. Kustoksena toimii professori Jukka Rintala Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Turvetuotannon ympäristövaikutuksista käydään tällä hetkellä paljon keskustelua. Turpeen energiakäyttö ja turvemaat ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Suomen soista noin 60 000 hehtaaria on turvetuotannossa. Turvetuotanto kestää yleensä 15-30 vuotta, jonka jälkeen tuotantoalue siirtyy uuteen maankäyttömuotoon. Turvetuotannosta vapautuu vuosittain 2000-3000 hehtaaria suopohjaa, ja näille alueille on pohdittava uusia käyttötarkoituksia.

Lue lisää väitöskirjan sisällöstä 4.12. Uutisnuotasta.

Punaisen Ristin Ähtärin osasto hankki riksapyörän

Riksapyörä antaa mahdollisuuksia pidempiin ulkoilulenkkeihin ja vaihtoehtoihin.

SPR:n Ähtärin osasto on hankkinut käyttöönsä riksapyörän, jolla tarjotaan pyöräilyn iloa ja tuulen tunnetta ikäihmisten kasvoille.

Punaisen Ristin ystävätoimintaan Ähtärissä osallistuva Jukka Karén toteaa riksapyörän antavan uuden mahdollisuuden vanhusten ulkoiluttamiseen palvelukotien sijaitessa Ähtärissä pääasiassa mäkien päällä. Pyörätuoleilla liikkuen matkat jäävät lyhyiksi.

– Punaisen Ristin ystävätoiminta on ollut aktiivinen. Ajatuksena on, että pyörä on kaikkien järjestöjen ja toimijatahojen käytössä. Sitä säilytetään Ostolanhovin kuraeteisessä. Tarkoituksena on, että sinne laitetaan varauslista, jolla voi varata riksapyörän etukäteen joksikin ajaksi tai kiinteäksi ajaksi.

Kaupunki myönsi hankintaan avustusta saamistaan testamenttivaroista, jotka on kohdennettu nimenomaan ikäihmisten virkistys- ja hyvinvointitoimintaa varten. Asia eteni nopeasti anomuksesta toteutukseen kaupunginhallituksen käsitellessä yhdistyksen hakemusta 7.10. myönteisellä päätöksellä. Pyörä oli testattavana tällä viikolla.

Hyvällä asialla on myös PVC-Kate, joka on luvannut osallistua riksapyörän suojapeitteen tekemiseen.

Lue lisää aiheesta 4.12. Uutisnuotasta.