YT-neuvottelut Ähtärin Eläinpuisto Oy:ssä ja Hotelli Mesikämmenessä

Ähtärin Eläinpuisto Oy:ssä ja siihen kuuluvassa Hotelli Mesikämmen Oy:ssä aloitetaan 9.11. yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset neuvottelut, jotka koskevat yritysten koko henkilökuntaa.
Yritysten taloudellinen kehitys on koronaviruksen aiheuttamien haasteiden vuoksi johtanut tilanteeseen, jota ei ole ennalta voitu ennakoida. Tämän takia yritykset harkitsevat säästötoimenpiteitä, jotka kohdistuvat niiden henkilökuntaan.

Euromääräinen säästösumma, joka YT-menettelyllä pyritään saavuttamaan, on molemmissa yhtiöissä 300 000 euroa. Yritykset työllistävät yhteensä 39 henkilöä.

Suunnitteilla olevat toimet saattavat johtaa enimmillään koko henkilöstön tai sen osan lomauttamiseen toistaiseksi. Perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä työnantajan toiminnan mahdolliset uudelleenjärjestelyt.  

Suunniteltavat toimenpiteet ja niihin liittyvät henkilöstövaikutukset on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan sen jälkeen, kun asiaa koskevat suunnitelmat on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa ja ne ovat päättyneet. 

Suunnitteilla olevista sopeutustoimista huolimatta molemmat yritykset ovat valmiina palvelemaan asiakkaita.