Valtuusto hyväksyi uuden uimahallin sijainnin

Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti uuden uimahallin sijoittamisesta ensisijaisesti Hotelli Mesikämmenen ja pysäköintialueen väliin. Uimahallin rakentamisen aloittamista siirretään vuodella eteenpäin syksylle 2021 ja varataan tarvittavat määrärahat kaupungin investointisuunnitelmaan vuosille 2021-2025. Ehtona rakentamiselle on, että Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy hankeen avustettavaksi liikuntapaikaksi.

Uimahallin rakentamistyöt voitaisiin aloittaa arviolta lokakuussa 2021 ja uusi uimahalli olisi käytössä vuoden 2023 alussa.

Keskustelussa tuotiin esille huoli rahojen riittämisestä ja kouluinvestointien toteutumisesta. Valtuusto on linjannut, että tilat oppilaille ja opiskelijoille olisivat valmiina vuonna 2023.

Lue lisää valtuuston päätöksistä 10.9. Uutisnuotasta.