Uusi uimahalli Ähtäriin

Ähtärin kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki rakennuttaa nykyistä uimahallia vastaavan uudisrakennuksen.

Kaupunginhallitus päätti, että nykyisen uimahallin peruskorjaus- ja laajennushankkeen sopimus puretaan välittömästi ja uuden uimahallin suunnittelutyö käynnistetään ensi tilassa. Suunnittelutyön aiheuttamat kustannukset kirjataan kuluvan vuoden talousarviossa uimahallin peruskorjaukseen varatulle investointimäärärahalle. Käymättä jäävä osa siirretään vuodelle 2020 uimahallin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti anoa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä nykyisen uimahallin peruskorjaukseen ja laajennushankkeeseen saadun valtionavustuksen siirtämistä uudisrakennukseen ja valtuuttaa teknisen toimen toimialajohtajan allekirjoittamaan hakemuksen.

Nykyinen uimahalli suljetaan syyskuun alussa laajan vesihuollon ja rakenteiden tarkastuksen sekä osi8ttaisen korjauksen ajaksi.