Uudempi rakennettu kulttuuriympäristö inventoitu

Etelä-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön inventointikokonaisuus on täydentynyt. Juuri valmistuneessa selvityksessä on inventoitu maakunnan uudemmat, vuosina 1930-1999 rakennetut kulttuuriympäristökohteet.

Nyt valmistuneessa selvityksessä inventoitiin kaikista Etelä-Pohjanmaan kunnista modernin rakennusperinnön kohteet ja alueet, jotka arvioitiin potentiaalisesti maakunnallisesti arvokkaiksi. Tavoitteena oli tuottaa ajantasainen ja yhtenäinen tietopohja Etelä-Pohjanmaan uudemmasta rakennusperinnöstä.

Lue lisää aiheesta 7.4. Uutisnuotasta.