Työtä tekemällä pätevyys hoitoalalle

Sedu Koulutiellä on alkanut lähihoitajien oppisopimuskoulutus 14 opiskelijan voimin. Opiskelijat suorittavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valmistuen lähihoitajiksi osaamisalanaan ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen. Vastuuopettaja Tiina Kivinummi kertoo mukaan mahtuvan vielä muutamia opiskelijoita, edellyttäen heillä olevan työpaikan, joka lähtee kouluttamaan kyseistä henkilöä. Yhteydenottoja asiasta voi ottaa Kivinummeen tai Kuusiolinnaan. Lisätietoa asiasta löytyy Sedun nettisivuilta. Koulutus alkaa tulevana perjantaina, mukaan ehtii vielä.

– Niin sanottuja lähipäiviä on kahdesta kolmeen kuukaudessa, muu opiskelu tapahtuu työpaikalla.

Opintoihin kuuluu verkko-opintoja.

– Tehtäviä on paljonkin, koska sisältö on sama kuin muillakin alan opiskelijoilla. Hyväksi luetaan aikaisemmat opinnot, etenkin näyttötutkinnot. Näiden hyväksi luvun arviointi on minun ja opinto-ohjaajien tehtävä.

– Lähipäivät jaksotetaan noin kahdelle ja puolelle vuodelle. Niitä on kuitenkin mahdollista nopeuttaa.

Lähihoitajaopintoihin kuuluu myös valinnainen suuntautuminen, joka tehdään verkko-opintona. Kivinummi kertoo Sedun tarjoavan valinnaisina mielenterveys- ja päihdetyön sekä suun hoidon eri asiakasryhmille. Yhteisiä tutkinnon osia ovat muun muassa matematiikka, kemia ja kielet. Ammatillisissa aineissa on kaikkiaan viisi näyttöä, mikäli suorittaa myös valinnaisen osuuden. Opiskelut räätälöidään yhteistyössä, kuitenkin tutkinnon perusteiden mukaan edeten.

Opiskelijoiden sijoittaminen työelämän pariin tapahtuu pääsääntöisesti tehostelun palvelun asumisyksiköihin ja kotihoitoon. Heitä sijoittuu myös vammaispuolelle asiakkaiden ikääntymisen myötä.

Nyt alkavan koulutuksen suurimpana työnantajana toimii Kuusiolinna Terveys Oy. HR-asiantuntija Hannele Hannuksela Kuusiolinna Terveys Oy:stä kertoo haasteena olevan työvoiman saatavuuden. Yhteiskunnallinen tosiasia on väestön ikääntyminen ja vastaavasti se, ettei hoiva-alalle ole nuorisoasteella hakeutunut toivottavaa määrää.

– Meillä ei ole tulevaisuudessa riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa tällä alueella. Kuusiolinnassakin eläköityy vuosittain kohtuullisesti henkilöstöä eikä vastaavasti uusia ole tulossa. Mietimme keinoja ja päädyimme yhdessä Sedun kanssa järjestämään oppisopimuskoulutusta ja saimme meiltä siihen ryhmään 13 henkilöä.

Hannuksela ja rekrytoinnin yhteyshenkilö, varahenkilöstön palveluvastaava Anu Paalanen kertovat suurimman osan opiskelijoista olevan Kuusiolinnassa hoiva-avustajina tai laitoshuoltajina tällä hetkellä.

– He lähtevät kouluttamaan itseään lähihoitajaksi oppisopimuksella. Suurin osa on meillä työsuhteessa, mutta mukana on myös uusia henkilöitä, Hannuksela kertoo.

Paalanen toteaa yhteydenottoja ja kysyntää oppisopimuskoulutuksesta olleen hyvin.

Lue lisää aiheesta 21.8. Uutisnuotasta.