Tilannetietoa koronavirustilanteesta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 28 COVID-19-tartuntaa (tilanne 8.4.2020). Sairaalahoidossa on muutama potilas. Pienen potilasmäärän vuoksi, tietosuojasyistä  asiaa ei voida kommentoida tarkemmin.

Yleistilanne Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on pysynyt rauhallisena. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartuntatautitilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin verkkosivulla.  Etusivun punaisesta palkista pääsee ajankohtaisiin tietoihin. Tällä hetkellä tartuntatautien määrä päivittyy nettisivulle virheellisenä, mutta tietoteknistä ongelmaa ratkaistaan parhaillaan.

Pääsiäisen ajan vaatimat järjestelyt on toteutettu suunnitellusti ja myös COVID-infektion vaatima erityisasiantuntemus on varmistettu pääsiäispyhien ajaksi. COVID-19 -näytteenottoa on laajennettu maakuntaan ja siellä otetut näytteet tutkitaan keskitetysti keskussairaalan mikrobiologian laboratoriossa myös pääsiäisen aikana.