Sairaanhoitajaopiskelijat julkaisivat opinnäytetyönsä

– Älkää odottako, että oire menee ohi itsellään tai ne lievittyvät. Aivoverenkiertohäiriötapauksessa nopea hoitoon pääsy on tärkein asia hoidon onnistumisen kannalta, kiteyttivät sairaanhoitajaopiskelijat maanantaina 5. elokuuta Lehtimäellä.

Kyseessä oli sairaanhoitajaopiskelijoiden Nuutti Korpimäen, Antti Salmen ja Henna Torvisen opinnäytetyö aiheesta Aivoverenkiertohäiriöt ja niiden oikea-aikainen tunnistaminen. Työn ohjaaja Helinä Mesiäislehto-Soukka oli myös mukana tilaisuudessa entisen kunnantalon auditoriossa.

– Nämä sairaanhoitajaopiskelijat valmistuvat joulukuussa. Ohjaan paljon opinnäytetöitä ja Järvi-Pohjanmaalle on tehty jo peräti kymmenen opinnäytetyötä. Se on hyödyksi kaikille, Helinä totesi.

Opinnäytetyöhön kuului kysely, johon osallistui vastaajia myös Lehtimäeltä.

– Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kyselyn avulla Järvi-Pohjanmaan asukkaiden tietämystä aivoverenkiertohäiriöstä ja niiden oireista. Lisäksi tarkoitus oli kartoittaa, osaavatko vastaajat toimia riittävän ajoissa aivoverenkiertohäiriötilanteessa, opiskelijat kertoivat.

Aivoverenkiertohäiriökyselyyn osallistui yläkouluikäisiä oppilaita, työikäisiä ja eläkeläisiä. Vastaajia kyselyyn saatiin kaikkiaan 87. Vastaajista naisia oli 65 prosenttia ja miehiä 35 prosenttia.

Lue lisää aiheesta 8.8. Uutisnuotasta