Säästöjä haetaan myös henkilöstökuluista

Ähtärin kaupungin talouden tasapainottaminen ja talouden tervehdyttämisohjelman läpivieminen valtuuston määrittelemässä aikataulussa edellyttää kaikkien käytettävissä olevien keinojen selvittämistä. Tämä merkitsee, että säästöjä on saavutettava myös henkilöstökuluissa.

Kaupungin henkilöstöpäällikkö Seppo Karjala kertoo yhteistoimintaneuvottelujen toteutetun marras-joulukuussa, jolloin tarkasteltiin mahdollisia irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia ja henkilöstörakenteen muutoksia. Neuvottelut käytiin järjestöjen kanssa hyvässä hengessä.

– Ongelmat mahdollisissa lomautuksissa ja henkilöstövähennyksissä on tiedostettu. Tavoitteena on, että toimenpiteet mahdollisimman vähän heijastuisivat palvelutuotantoon.

Lue lisää 4.12. Uutisnuotasta.