Saadaanko turvemaista apu hiilensidontaan

Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijoita vieraili Soinissa, Ähtärissä ja Alajärvellä 10. kesäkuuta etsimässä uusia hiilinieluja. Tutkimuskäyttöön vapautuvia turvetuotantoalueita kartoittivat professori Annalea Lohila sekä tutkijatohtori Markus Lampimäki.

Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos kartoittavat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa sopivia kohteita turvemaiden, kuten turvetuotannosta vapautuvien alueiden, hiilensidonnan tutkimiseen näiden kuntien alueella.

Tarkoitus on rahoituskuvioiden selkiydyttyä sijoittaa alueelle tutkimuslaitteistoa, jolla voidaan mitata turvemaiden hiilensidontaa. Maastokierroksella pyrittiin kartoittamaan tutkimuslaitteistolle sopivia suoalueita.

Kyse on tärkeästä tutkimusavauksesta, jolla saadaan lisätietoja muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lisäksi asialla on tärkeä kansainvälinen aspekti, sillä tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kansallisissa päästölaskelmissa ja osana maakäyttösektorin hiilinieluja ja päästökertoimia.

Lue lisää aiheesta 17.6. Uutisnuotasta.