Poliisi huolissaan huumausaineiden käytöstä

Pohjanmaan Poliisin neuvottelukunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävät määritellään lailla. Pohjanmaalla on yksi aktiivisimmista neuvottelukunnista. Vuorovaikutus kuntien edustajien ja poliisin välillä toimii hyvin.

Neuvottelukunnan kokouksessa todettiin rikosten selvitysasteen olevan edelleen korkea, eli toiseksi korkein Suomessa. Tutkinta-aika on taas hieman keskitasoa alempi.

Erilaisten rikosten määrä alueellamme on pidemmällä aikajaksolla pysynyt jotakuinkin vakaana ja trendi näyttää laskevaa suuntaa, myös väkivaltarikosten osalta on todettavissa sama laskusuunta. Petosrikokset ovat siirtyneet enenevässä määrin verkkoon. Huumausaineiden käytön lisääntyminen on yksi suurimmista huolenaiheista ja erilaisiin toimiin on ryhdytty.

Neuvottelukunnan kokouksessa käytiin erittäin asiallinen ja asiapitoinen keskustelu. Lähes kaikissa kuntien edustajien puheenvuoroissa nousi esille suuri huoli huumeiden käytöstä ja käytön leviämisestä.

Huumausainerikoksista ilmoittamisen kynnyksen madaltamisella, kaikkien viranomaistahojen, nuorten ja nuorten vanhempien valistuksella, tehokkaalla valvonnalla sekä nopealla terveellä puuttumisella voidaan leviämistä estää.