Perhetyöntekijä linkkinä koulun ja kodin välillä

Soinin yhtenäiskoululla on viime keväänä ollut käytössä kokeilu, jossa Kuusiolinnan perhetyöntekijä Tiina Silvonen on ollut yhden päivän viikossa koululla oppilaiden tukena. Kokeilun ajatuksena on saada aikaan sosiaali- ja koulupuolen tiiviimpää yhteistyötä. Perhetyöntekijällä on enemmän aikaa olla oppilaan tukena ja pitää huolta siitä, että normaalit koulurutiinit sujuvat. Hän on myös tiiviissä yhteydessä oppilaan kotiin. Samalla opettaja voi keskittyä paremmin omaan työhönsä.

Koska kokeilu osoittautui onnistuneeksi, päätettiin sitä jatkaa ensi syksynä siten, että perhetyöntekijä Tiina Silvonen on jatkossa kaksi työpäivää koulupuolen työssä. Palvelukoordinaattori Elina Anttila-Varpula Kuusiolinna Terveys Oy:stä, Soinin yhtenäiskoulun rehtori Pasi Huvila ja sivistys- ja henkilöstöjohtaja Kati Tiala ja sosiaalipuolen ovat tyytyväisiä kokeiluun.

Anttila-Varpula toteaa, että Soinin kunnan ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa on palvelusopimus, jossa tarjotaan tiivistä yhteistyötä sektorien välillä. Ähtärissä ja Alavudella lähdetään kokeilemaan samantyyppistä kynnyksetöntä palvelua. Tästä toimintamallista hyötyvät kaikki. Kun asioihin puututaan varhain, niin ongelmat eivät pääse kasvamaan. Samalla tulee kustannussäätöjä.

Lue lisää aiheesta 26.6. Uutisnuotasta.