Oppilaat tutustuivat arkeologin työhön Ähtärissä

Mullankaivajat Ähtärissä on Kansallismuseon johtama yhteisöarkeologinen hanke, jossa yläkoululaiset perehtyvät kotiseutunsa menneisyyteen arkeologian menetelmin. Ähtärin yhteiskoulun 7.-8. luokan oppilaat ja opettajat pääsivät hankkeen myötä tutustumaan lähiseudun menneisyyden tutkimiseen sekä arkeologiseen prosessiin kokonaisuutena.

Ähtärissä hankkeen tutkimuskohteena oli Törön ulkoilualueella sijaitseva 1. maailmansodan aikainen puolustusvarustus, joka on suojeltu muinaisjäännöslain perusteella. Projektissa koululaiset tutkivat ja kartoittivat kohdetta arkeologien ohjauksessa erilaisin mitta- ja dokumentointilaitteiden avulla osana arkeologiseen prosessiin tutustumista.

Lue lisää aiheesta 10.10. Uutisnuotasta