Nuoruusiän kehitys puheena Ähtärissä

Ähtärin Pirkanlinnassa kuultiin asiaa nuoruusiän haasteista. Lakeudenportin kansalaisopiston järjestämän tapahtuman luennoitsijana toimi nuorisopsykiatrian ylilääkäri Seppo Palomäki.

Palomäki totesi luennon aluksi, että suuri osa asioista tapahtuu ihmisille ennen nuoruutta, joten nuoruudesta puhuttaessa on katsottava myös lapsuutta. Hän totesi, että murrosikään valmistautuminen aloitetaan jo lapsena.

– Lapsuus on turvallista aikaa, jolloin kannustetaan, rajataan ja rohkaistaan, näin mennään kohti nuoruutta. Hyvin mennyt lapsuus helpottaa nuoruusikää – murrosikä on palkinto kasvatuksesta.

– Tasavertaisten toverisuhteiden luominen ja tähän liittyvä oman arvomaailman kehittäminen on tärkeää. Lapsuudesta irrottautuminen on kova juttu ja sen tilalle rakennetaan jotain uutta. Lapsuuden alistetusta asemasta noustaan aikuisen rinnalle.

– Ikätoverit korvaavat kodin aikuiset ja normaali kuohumisvaihe kuuluu murrosikään. Laumaan liittyminen nuoruudessa on tärkeää sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Näin osaamme toimia jatkossa toisten kanssa.

Lue lisää aiheesta 13.2. Uutisnuotasta