Muutoksia TE-toimiston ja ELY-keskuksen palveluihin

TE-toimiston ja ELY-keskuksen yrityspalveluiden asiakasmääriin on tulossa kasvua, kun häiriötilanteen vaikutukset alkavat näkyä erityisesti lomautettujen määrän lisääntymisenä ja yritysten toiminnassa. Uusia tukipalveluja pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman ripeästi ja turvaamaan työelämän toimivuus. 

YT- ja lomautusilmoitusaika on lyhenemässä viiteen päivään ja laajenee koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Työttömäksi jääviltä on määräaikaisesti poistumassa myös omavastuuaika. Myös yrittäjien oikeus työttömyysetuuteen paranee tilapäisesti. Tilanne aiheuttaa työllisyyden muutoksia useille eri aloille, esimerkiksi teollisuudessa ja palvelualoilla. 

TE-toimistot noudattavat asiakaspalvelussaan THL:n ja AVI:n ohjeita. Asiakkaita ohjeistetaan asioimaan sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta ja puhelimen välityksellä. Toistaiseksi kaikki vastuuvirkailijoiden kanssa sovitut kasvokkaiset tapaamiset on muutettu puhelinkontaktoinniksi tai muuksi verkkopalveluksi. Myös yrityspalvelut hoidetaan vastaavalla tavalla. 

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston toimipaikkojen aulapalveluissa asiointia on rajoitettu minimiin.