Määräaikaisia henkilöstöjärjestelyjä Ähtärissä

Ähtärin kaupunkikonsernissa toteutetaan kaupunginhallituksen päätöksellä henkilöstöjärjestelyitä ajalle 22.2.-31.8.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki sijaistaa Zoo-yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävässä hakien virkavapautta kaupunginjohtaja virasta em. ajalle. Kaupunginjohtajan tehtävissä sijaistaa hallintojohtaja Seppo Karjala.

Pienimäki hoitaa elinvoimatoimen tehtäviä toimitusjohtajan tehtävien ohessa. Hän vastaa elinvoimatoimen asioista suoraan kaupunginhallitukselle, toimien myös elinvoimatoimen asioiden esittelijänä kaupunginhallituksessa sekä kasvu- ja elinvoimatyöryhmässä.

Lue lisää aiheesta 17.2. Uutisnuotasta.