Liikuntakoordinaattorin toimi uudelleen käsittelyssä

Vaasan hallinto-oikeus kumosi 1. syyskuuta päätöksellään Ähtärin kaupunginhallituksen päätökset siltä osin, kuin kaupunginhallitus on valinnut henkilön liikuntakoordinaattorin virkaan.

Kunnallisvalituksen tehnyt Timo Hankola vaati kaupunginhallituksen päätösten kumoamista. Valituksessa todetaan, että liikuntakoordinaattorin valinnassa ei ole menetelty oikein ja työnhakuprosessiin on sisältynyt epäkohtia, jotka eivät ole perusteltuja.

Ähtärin kaupunginhallitus esitti hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä tai vaihtoehtoisesti tutkimatta jättämistä.

Ähtärin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 14.9.

Lue lisää aiheesta 16.9. Uutisnuotasta