Lehtimäen museoniitty Vuoden maisemateko

Alajärven 4H-yhdistys ry  ja Lehtimäen Kirkonkylällä sijaitseva Pappilanmäen museoalue on palkittu vuoden eteläpohjalaisena maisematekona.

Arvosteluraati näki kohteen erittäin vaikuttavana: niittyä hoidetaan ammattimaisesti ja sen ylläpitoon osallistuu suuri määrä ihmisiä, joista osa nuoria ja lapsia.

Vanha niitty säilyy Alajärven 4H:n organisoiman hoidon myötä esimerkillisenä perinnebiotooppina pitkälle tulevaisuuteen. Niitty on sekä silmänilo, mutta myös lajistoltaan monipuolinen.

Niitystä pääsee nauttimaan suuri määrä ihmisiä ja tietoisuus perinnebiotooppien säilyttämisestä näin lisääntyy.