Kuusiolinna Terveyden kuntainfo-tilaisuudet käytiin Soinissa ja Ähtärissä

Kuusiolinna Terveys järjesti jo perinteeksi muodostuneet kuntainfo-tilaisuudet Soinissa, Ähtärissä, Kuortaneella ja Alavudella. Tilaisuuksien runko oli sama, mutta jokaisessa kunnassa käytiin keskustelua oman paikkakunnan asioista.

– Näillä jo perinteeksi muodostuneilla kuntakierroksilla kerromme ajankohtaisista asioista ja saamme arvokasta palautetta kuntien asukkailta. Edelleenkin tärkeä palautekanava on sivuiltamme löytyvä kohta, jonne palautetta voi antaa, Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Tero Järvinen kertoi.

– Luemme saadun palautteen aina ja vastaamme, jos asiakas niin haluaa.

– Tehtävänämme on auttaa suomalaista elämään parempaa elämää ja näkymänä olla arvostetuin sote-yhtiö vuonna 2020. Palvelut kehittyvät jatkuvasti ja uusia palveluja tulee. Esimerkiksi etälääkäripalvelu on asia, johon tällä hetkellä panostetaan ja se otetaankin käyttöön lähitulevaisuudessa, Järvinen sanoi.

– Etälääkäripalvelu on jo käytössä työterveyshuollon puolella ja se on saanut positiivista palautetta. Palvelu ei tule korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa vastaanottokäyntiä lääkärin luona, vaan se tulee täydentämään palvelua ja antamaan uuden mahdollisuuden palvelun saamiseen.

Tero Järvinen kertoo Kuusiolinna Terveydellä olevan kolme tavoitetta, joiden toteutumista tarkastellaan jatkuvasti suurennuslasin alla.

– Nämä tavoitteet ovat lähipalvelujen turvaaminen, sotetyöpaikkojen turvaaminen alueella sekä kuntien taloudellisen kantokyvyn turvaaminen. Kun näissä onnistumme, olemme oikeilla raiteilla. Meillä palvelut on jaettu kolmeen ryhmään: terveyspalveluihin, ikäihmisten palveluihin sekä hyvinvointi- ja sosiaalipalveluihin.

Lue lisää aiheesta 12.9. Uutisnuotasta.