Kuuleminen Soinin pohjavesialueista alkaa

Soinissa alkaa pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotusten kuuleminen. Kunnan alueella on ennen luokitustarkastusta neljä vedenhankintaa varten tärkeää (I luokka) ja seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa (II luokka) pohjavesialuetta.

Luokittelussa esitetään Soinin alueelle viittä pohjavesialuetta, joista Lintuharju ja Kolu esitetään luokiteltavaksi luokkaan I ja Kaihiharju, Lautakangas ja Puntala luokkaan II. Kolun alueelle esitetään lisäksi E-luokitusta.

Poistettaviksi esitetään kuusi aluetta, jotka eivät ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä alueita. Teknisiä rajauskorjauksia esitetään Kaihiharjun alueelle. Lintuharjun ja Puntalan alueita esitetään kavennettavan.

Lue lisää aiheesta 29.1. Uutisnuotasta.