Kotikunnasta löytyi monia hyviä puolia

Monet nuoret tekevät tärkeitä päätöksiä sekä tulevaisuuden alaan että asuinpaikkaan liittyen.

Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät: Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja teettivät alueen nuorille kyselyn, jonka tarkoituksena oli muun muassa selvittää, mitä nuoret Etelä-Pohjanmaalla arvostavat ja mihin he toivovat muutosta sekä löytää tarpeita ja toiveita, joihin Leader-ryhmien olisi mahdollista hanketoiminnalla vastata.

Alkuvuoden 2020 aikana toteutettuun kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 769 kappaletta ympäri Etelä-Pohjanmaata.

– Etelä-Pohjanmaa on potentiaalinen tulevaisuuden asuinpaikka lähes puolelle vastanneista, taustoittaa Kuudestaan ry:n Kv-koordinaattori Jenni Savolainen.

45 prosenttia kyselyyn vastanneista, valtaosin 14–16-vuotiaista nuorista arvioi, että tulevaisuuden asuinpaikka voisi hyvinkin löytyä Etelä-Pohjanmaan alueelta. 18 prosenttia vastaajista arveli jäävänsä nykyiseen kotikuntaansa Etelä-Pohjanmaan alueelle.

Lue lisää aiheesta 22.4. Uutisnuotasta.