Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Ähtärin valitukset

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut kolme Ähtärin kaupunginhallituksen tekemää valitusta ja antanut 15. kesäkuuta päätöksen niiden hylkäämisestä. Vaasan hallinto-oikeuden tekemät päätökset pysyvät siis voimassa.

Ensimmäinen asia koskee kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä myöntää omavelkainen takaus OP Yrityspankki Oyj:n myöntämälle 6 635 000 euron kiinteistöleasingille.

Koska kaupunginvaltuusto on myöntänyt huomattavan suuren omavelkaisen takauksen ilman tietoa vastavakuuden arvosta, hallinto-oikeus katsoi, että takauksen myöntämiseen valtuuston päättämällä tavalla sisältyy merkittävä taloudellinen riski ja valituksenalainen kaupunginvaltuuston päätös on tämän vuoksi lainvastainen.

Lue lisää aiheesta 17.6. Uutisnuotasta.