Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeelle lisäselvitystä

Ely-keskus on pyytänyt Ähtärin kaupungilta lausuntoa Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossa todetaan Sitowise Oy:n laatiman ohjelman kuvaavan hyvin menetelmiä, joilla selvitetään tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön, luontoarvioihin, ihmisen terveyteen ja toimintaan. Tekninen lautakunta huomauttaa kuitenkin ympäristövaikutusten arvioinnista.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on erittäin puutteellinen alueelle suunniteltujen tuulivoima-alueiden yhteisvaikutusten tunnistamisen osalta ja vaatii siten täydentämistä. Yhteisvaikutuksia tulisi selvittää etenkin linnustoon eri tuulivoimahankkeiden ympäröidessä Matosuon ja Härkä-Kukkonevan tärkeät lintualueet sekä maisemaan ja luontokokemukseen Arpaisten reitillä.

Lue lisää aiheesta 13.2. Uutisnuotasta.