Kaupungintalo ja Lehtimäen palvelutoimisto suljettuna

Koronavirustilanteen vuoksi Alajärven kaupungin virastoissa ja toimipisteissä pyritään toistaiseksi välttämään kasvokkain tapahtuvia asiakaskontakteja ja kokouksia. Tavoitteena on hidastaa korona-viruksen leviämistä sekä turvata henkilöstön terveys ja palvelujen toimivuus.

Tästä johtuen kaikki kaupungin virastot, mukaan lukien kaupungintalo ja Lehtimäen palvelutoimisto suljetaan toistaiseksi asiakaskäyntien osalta. Myös yksittäiset toimipisteet kuten liikunta- ja nuorisotilat sekä muut kaupungin palveluita tarjoavat toimipisteet on suljettuna. Henkilöstöä on ohjeistettu tekemään etätyötä työtehtävien sen salliessa.

Kaikki asiakaspalvelun kannalta tärkeät tapaamiset ja tehtävät pyritään kuitenkin hoitamaan tavalla tai toisella poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Asiointi työntekijöiden kanssa tapahtuu pääasiallisesti puhelimitse ja etäyhteyksien kuten sähköpostin välityksellä. Erityisistä menettelytavoista sovitaan erikseen esimerkiksi yritys- tai tilakäyntien osalta.