Kari Laasasenaho väittelee suopohjien jälkikäytön suunnittelusta

FM Kari Laasasenahon ympäristötekniikan alaan kuuluva väitöskirja Biomass resource allocation for bioenergy production on cutaway peatlands with geographical information (GI) analyses tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa torstaina 19.12. klo 12 alkaen.

Vastaväittäjänä toimii professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta. Kustoksena toimii professori Jukka Rintala Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Turvetuotannon ympäristövaikutuksista käydään tällä hetkellä paljon keskustelua. Turpeen energiakäyttö ja turvemaat ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Suomen soista noin 60 000 hehtaaria on turvetuotannossa. Turvetuotanto kestää yleensä 15-30 vuotta, jonka jälkeen tuotantoalue siirtyy uuteen maankäyttömuotoon. Turvetuotannosta vapautuu vuosittain 2000-3000 hehtaaria suopohjaa, ja näille alueille on pohdittava uusia käyttötarkoituksia.

Lue lisää väitöskirjan sisällöstä 4.12. Uutisnuotasta.