Kalatalousmaksut käyttöön Suomenselän kalatalousalueen vesille

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rannikon kalatalouspalvelut (Vaasa) on tehnyt Suomenselän kalatalousalueelle kohdentuvien kalatalousmaksujen käytöstä suunnitelman vuoteen 2023 asti. Kalatalousmaksuvelvoitteita on määrätty esimerkiksi ympäristö- ja vesilain mukaisissa päätöksissä turvetuotanto-alueiden ja kuntien jäteveden puhdistamojen luvanhaltijoille. Kalatalousmaksuilla korvataan luvan haltijoiden toiminnasta yleiselle kalataloudelle aiheutuvaa haittaa. Kalatalousmaksut maksetaan ELY-keskukselle, joka päättää varojen käytöstä. Luvanhaltijoina on yhteensä 13 toimijaa. Nyt tulisi osakaskuntien miettiä hyviä hankkeita ja toimenpiteitä, jotka olisivat toteuttamiskelpoisia näillä varoilla ja hyödyttäisivät alueen kalastoa ja kalastajia.

Suunnitelman mukaan varoja tullaan käyttämään muun muassa kalaistutuksiin, hoitokalastukseen, virtavesikunnostuksiin ja sähkökoekalastuksiin, kalastuksenvalvontaan, nuorisotoiminnan edistämiseen, veneenlaskuluiskien ja taukopaikkojen kunnostamiseen sekä kalatalousalueen nettisivujen tekoon. Kalatalousalueen nettisivuja tullaan jatkossa käyttämään muun muassa osakaskuntien ja kalatalousalueen luvanmyynnistä, veneenlaskupaikoista ja yhteisestä toiminnasta tiedottamiseen.

Lue lisää aiheesta 29.4. Uutisnuotasta.