Hallinto-oikeus kumosi entisen teknisen johtajan valitukset

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Ähtärissä toimineen, entisen teknisen johtajan tekemät kolme valitusta. Ähtärin kaupunginhallitus päätti 23.1.2017, että teknisen osaston päällikkönä toimii kyseisen vuoden ajan kaupungin kiinteistöpäällikkö teknisenä johtajana sekä osaston päällikkönä, aikaisemmin toimineen Maija Lehtosen sijaan. Lehtonen valitti päätöksestä, mutta kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Ähtärin tekninen lautakunta päätti helmikuussa 2017, että teknisen toimen menotositteet hyväksyy teknisen hallinnon osalta tulosalueen päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan rakennustarkastaja. Lehtonen vaati päätöksen kumoamista, jonka tekninen lautakunta hylkäsi. Asian edetessä oikeuteen, hallinto-oikeus hylkäsi Lehtosen tekemät valitukset edellä mainittujen päätösten kumoamisesta.

Lehtonen vaati myös kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista koskien hänen virkasuhteensa osa-aikaistamista. Lehtonen valittiin Ähtärin teknisen johtajan virkaan 1.9.2014 ja hänen tehtäviinsä on kuulunut myös Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtajana toimiminen. Virkasuhde muutettiin osa-aikaiseksi syyskuusta 2017 alkaen, kun Lehtonen irtisanottiin saman vuoden huhtikuussa Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Irtisanomisen teki yhtiö ja vaikka kaupunki omistaa Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n osakkeet, se ei voi sitovasti päättää yhtiön asioista. Lehtosen työaika yhtiössä oli 50 prosenttia täydestä työajasta. Ottaessaan teknisen johtajan tehtävän vastaan, Lehtonen on ollut tietoinen siitä, että toimitusjohtajan tehtävä on sisältynyt teknisen johtajan tehtäviin.

Kaupungin antamassa vastineessa todetaan, että kaupunki on selvittänyt mahdollisuudet osoittaa Lehtoselle tehtäviä muilta kaupungin osastoilta, mutta tällaisia tehtäviä ei ollut tarjolla, eikä vapautumassa.

Hallinto-oikeus hylkäsi myös Lehtosen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hän voi vielä hakea muutosta annettuihin päätöksiin valittamalla niistä korkeampaan hallinto-oikeuteen.