Hallinto-oikeus ei tutki Erämaan Elämyskeskuksen tekemää valitusta

Vaasan hallinto-oikeus ei tutki Erämaan Elämyskeskus Oy:n tekemää oikaisuvaatimusta koskien Soinin kunnanhallituksen 18.5.2020 tekemää päätöstä irtisanoa kunnan ja em. yhtiön välillä allekirjoitetun vuokrasopimuksen Vuorenmaan rinnealueesta ja toiminnoista. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 29.10.2019.

Lisäksi hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen ja Erämaan Elämyskeskus Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Erämaan Elämyskeskus Oy teki kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka hallitus hylkäsi 9.6.2020 tekemällään päätöksellä.

Elämyskeskus on valituskirjelmässään vaatinut kunnanhallituksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että Soinin kunta velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut ja muut asiassa aiheutuneet kulut laillisine korkoineen.

Lue lisää aiheesta 10.9. Uutisnuotasta.