Haasteellinen talouden tervehdyttäminen jatkuu

Tarkastuslautakunta hyväksyi viime vuoden arviointikertomuksen ja esitti sen Ähtärin kaupunginvaltuustolle myöntäen vastuuvapauden kaikille tilivelvollisille vuodelta 2019. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty tilivelvollisiin kohdistettuja huomautuksia. Valtuusto hyväksyi myös tilinpäätöksen.

Vuoden 2019 tilinkauden ylijäämä 2 644 715 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 2 534 478 euroa. Budjetoidut toimintamenot ylittyivät tilinpäätöksessä 383 607 euroa ja toimintatuotot alittuivat 101 962 eurolla. Talousarvioon nähden verotulot alittuivat 1 081 077 euroa ja valtionosuudet ylittyivät 260 434 euroa. Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeiden myynti 5,2 miljoonaa kirjattiin rahoitustuottoihin suurimpana eränä.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki totesi asukasmääräkehityksen lukujen olevan haastavia niiden tullessa näkymään verotuloissa ja valtionosuuksissa.

– Tiukan pyristelyn jälkeen saatiin euroissa varsin tyylikäs tulos, mutta samalla heräsi tiettyjä huolen aiheita. Asiakasluku, sen väheneminen, olemassa oleva palvelurakenne sekä isojen investointien rahoitus, totesi Pienimäki.

Lue lisää aiheesta 25.6. Uutisnuotasta.