Ehdollista vankeutta ja korvausvelvollisuus törkeästä kavalluksesta

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut tuomion Suomen Unicef ry:n Ähtärin kirpputorin kavallusasiassa. Kirpputorilla osittain palkattuna ja osittain vapaaehtoisena työskennellyt nainen kavalsi kirpputorin kassasta pienissä erissä käteisvaroja vuosien 2016 ja 2017. Nainen on myöntänyt teon.

Vuonna 2016 käteisvaroja anastettiin 7 362 euroa ja seuraavana vuonna 13 941 euroa eli yhteensä 21 303 euroa. Teon kohteena on ollut suuri määrä varoja ja se, ottaen huomioon muun muassa teon kesto, on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Nainen tuomittiin korvaamaan Suomen Unicef ry:lle vahingonkorvauksena anastamansa summan viivästyskorkoineen. Lisäksi hänet määrättiin suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 euroa.

Nainen tuomittiin lisäksi kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen, vankeusrangaistus on ehdollinen. Koeaika päättyy 31.12.2020.

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen, ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.