Arviointiohjelma huomioi merkittävät vaikutukset

Soinin Hautakylällä kokoonnuttiin avoimeen yleisötilaisuuteen, illan aiheena oli Kimpilamminkankaan tuulivoimahanke ja samainen tilaisuus järjestettiin myös Ähtärissä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely toteutetaan, jos suunniteltuja tuulivoimaloita on yli kymmenen. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää ja arvioida hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ennen päätöksentekoa.

Arvioinnissa huomioidaan merkittävät ympäristövaikutukset ja tällä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeesta on mahdollisuus toimittaa mielipiteitä ja lausuntoja 5. helmikuuta saakka.

Kimpilamminkankaan hankealue sijaitsee noin 8,5 kilometriä Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 20 kilometriä Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen. Hankealue käsittää muun muassa turvetuotantoaluetta ja on pinta-alaltaan noin 2 820 hehtaaria.

Hankealueelle on suunniteltu 29 tuulivoimalaa, joista 19 tulisi Soinin alueelle ja loput kymmenen Ähtärin alueelle.

Lue lisää aiheesta 22.1. Uutisnuotasta