Koronavirus vaikuttaa ulkomaille suuntautuvaan opetustoimintaanntaan

Alajärven sivistystoimen perusopetuksen johtoryhmä ja lukio-opetuksen rehtori kokoontuivat maanantaina 9.3. keskustelemaan ja suunnittelemaan opetuksen järjestelyihin liittyviä kysymyksiä mahdollisen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen varalta.

Samassa tilaisuudessa keskusteltiin maan rajojen ulkopuolelle suuntautuvien leirikoulujen ym. opinto- ja työmatkojen järjestämisestä.

Alajärven sivistystoimenjohtaja on tehnyt hallintosäännön mukaisen päätöksen koskien yksiköiden työsuunnitelmia.

Lasten ja henkilökunnan turvallisuuden takia Alajärven ja Vimpelin sivistystoimen yksiköistä ei tehdä ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja tai vierailuja toistaiseksi emmekä vastaanota mahdollisia vierailuja maan rajojen ulkopuolelta.

Kotimaahan suuntautuvasta matkustamisesta päätetään tarvittaessa erikseen.

Mahdollisista taloudellisista menetyksistä tehdään selvitys ja kaupunki pyrkii korvaamaan opiskelijoille aiheutuneet kustannukset siltä osin, kun vakuutusturva ei kata vahinkoja.