Ähtärin Turvepellon kosteikko hidastaa virtaamia

Reilun kahden vuoden ajan toiminut Yhteinen Ähtärinjärvi ry toimii yhteisen Ähtärinjärven hyväksi, jotta järven virkistysarvo säilyy myös tulevina vuosina. Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Sulku kertoo yhdistyksen käynnistäneen Ähtärinjärven kuormitus- ja kunnostussuunnitelman laatimisen. Suunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

– Suunnitelmassa selvitetään, mistä vesistöä kuormittavia ravinteita sekä humus- ja kiintoaineita tulee vesistöön, millaisia kunnostushankkeita tulevaisuudessa, noin 10-15 vuoden aikana pitäisi tehdä ja missä järjestyksessä. Tämän suunnitelman ehdotusten pohjalta yhdistys aloittaa konkreettiset kunnostustoimenpiteet, Sulku kertoo.

Jotain konkreettista on jo saatu aikaan, sillä viime viikolla ELY-keskuksen Leena Nikolajev-Wikström kävi katsomassa yhdistyksen rakentamaa Turvepellon kosteikkoa Itä-Ähtärissä. Kosteikon rakentaminen lähti Pekka Lassilan ideasta, sillä hänen poikansa Eero-Pekan maalla oli joutilas, kosteikolle sopiva alue.

– ELY-keskuksen kanssa lähdettiin hanketta viemään eteenpäin ja heiltä saatiin 50 prosentin rahoitus kosteikolle. Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu olevan 10 590 euroa. Heinäkuun aikana teimme urakkatarjoukset ja nyt on valmista, Sulku totesi.

– Kosteikon koko on 0,91 hehtaaria ja valuma-alue on 57,93 hehtaaria, josta peltoa on 32,78 hehtaaria.

Kosteikkoon kaivetaan altaita, joista osa on matalampia ja osa syvempiä. Altaat hidastavat veden virtaamaa järveen ja humus sekä kiintoaineet laskevat altaiden pohjalle. Lisäksi kosteikon vesikasvit sitovat itseensä fosforia ja typpeä, jolloin ne eivät valu järveen.

Lue lisää aiheesta 14.8. Uutisnuotasta