Ähtärin perusopetus ja lukio jatkavat lähiopetuksessa

Ähtärin perusopetus ja lukio jatkavat lähiopetuksessa talvilomaviikon jälkeen maanantaista 8.3. alkaen. Oppituntien sisällössä ja toteutuksessa huomioidaan koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet ja ohjeistukset, kuten turvavälit sekä käsi- ja yskimishygienia.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat) sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Ainakin talvilomaviikon jälkeisen viikon 8.–12.3. Sedu Ähtärin opiskelijat opiskelevat etäopetuksessa. Tilannetta arvioidaan Sedussa uudelleen tilannekohtaisesti viimeistään viikon 10 alussa.

Sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho toteaa, että päätös lähiopetuksesta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukseen hybridistrategian soveltamisesta sekä suositusten ja rajoitusten käytöstä. Ohjeen mukaan etäopetukseen tulee siirtyä terveysviranomaisen tekemän epidemiologisen arvion perusteella vasta silloin, kun se on aivan välttämätöntä. Etelä-Pohjanmaan alueella ei viime viikkoina ole ollut yläasteikäisten tartuntoja eikä koululuokkien joukkoaltistuksia. Epidemiologinen tilanne alueella on tällä hetkellä rauhallinen ja vakaa myös muilta osin.

Tautitilannetta seurataan kuitenkin hyvin tarkasti ja kaikessa toiminnassa noudatetaan AVI:n ja muiden viranomaistahojen, kuten Etelä-Pohjanmaan alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin määräyksiä ja ohjeita. Mikäli epidemiatilanne pahenee, on kaupungin johdolla valmiudet antaa paikallisia rajoituksia ja toimia hyvin nopealla aikataululla.