Ähtärin kaupunki myönsi pääomalainan eläinpuistolle

Ähtärin kaupunginvaltuusto myönsi Ähtärin Eläinpuisto Oy:lle kahden miljoonan euron pääomalaina oman pääoman vahvistamiseksi. Ähtärin Eläinpuisto Oy:n hallitus on merkinnyt tiedoksi, että Eläinpuisto-yhtiön omat pääomat on menetetty eli ne ovat miinuksella 378 614 euroa. Yhtiön toiminnan turvaaminen ja edelleen kehittäminen vaatii lisää pääomaa.

Valtuusto äänesti asiasta ja päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti pääomalainan myöntämisestä äänin 22-5. Valtuusto liitti yksimielisesti päätökseen mukaan Sirpa Leinosen (kesk.) esittämän ponnen, jonka mukaan yhtiötä tulee kehittää kokonaisvaltaisesti, uuteen liiketoimintasuunnitelmaan paneutuen.

– Odotamme eläinpuistoyhtiöltä paneutumista etenkin uuteen liiketoimintasuunnitelmaan, johon hallitus sekä operatiivinen johto sitoutuvat ja jolla se voi osoittaa, että eläinpuistolla on realistiset mahdollisuudet saada taloutensa tasapainoon, esitti Leinonen. Suunnitelmassa on otettava huomioon eläinpuistojen tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Ponnessa tuotiin esille ajatus eläinpuiston edellytyksistä esimerkiksi luonnontieteiden opetuksen koulutuspaikkana toimimisesta.

Anu Huhtinen (sd.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, jolloin eläinpuiston hallitus esittäisi luvut ja suunnitelmat siitä, miten se aikoo selvitä nykyisestä tilanteesta. Huhtisen mielestä ei päätöksessä voida puhua lainasta, koska sen takaisinmaksusta ei ole tietoa.

Seppo Laine (vas.) esitti pääomalainoitusasian jättämistä pöydälle. Esitys raukesi kannattamattomana.

Lue lisää valtuuston päätöksistä 22.4. Uutisnuotasta.