Ähtärin kaupungin alijäämät kääntyivät plussalle

Ähtärin kaupungin viime vuoden tilinpäätös osoittaa hieman yli 2,6 miljoonan euron ylijäämää. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tilikauden ylijäämän kirjaamista yli-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa kertynyttä ylijäämää on 2 534 478 euroa. Taseen oma pääoma on ollut positiivinen viimeksi 17 vuotta sitten.

Vuoden 2019 verotulojen toteuma oli 95 prosenttia ja valtionosuuksien toteutuma 101,4 %. Talousarvioon nähden verotulot alittuivat 1 081 077 euroa ja valtionosuudet ylittyivät 260 434 euroa.

Nettoinvestoinnit olivat viime vuonna noin 3,5 miljoonaa euroa, joista suurimpana yksittäisenä investointina keilahallin rakentaminen. Lainamäärä asukasta kohden oli viime vuonna 4719 euroa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 3521 euroa per asukas.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 asettaman tervehdyttämisohjelman mukaan silloinen noin kuuden miljoonan euron alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 loppuun mennessä. Ähtäri on onnistunut kuromaan tilikausina 2016-2018 alijäämää suunniteltua ripeämmin, mutta vuosi 2019 oli jäädä alijäämäiseksi ennakoitua alhaisemmiksi jääneiden verotulojen vuoksi.

Lue lisää aiheesta 8.4. Uutisnuotasta.