Ähtärin Energia- ja Vesi Oy:n polttoaine paikallisesti toimitettuna

Ähtärin Energia- ja Vesi Oy kilpailuttaa viiden vuoden välein polttoainesopimuksensa, sopimusjakson päättyessä syyskuun alussa. Yhtiön toimitusjohtaja Veijo Leino kertoo Vapon toimittaneen pitkään tarvittavan turpeen ja hakkeen, tällä kertaa paikalliset toimijat löysivät toisensa. Kilpailutus käynnistettiin toukokuussa. Sopimuksen allekirjoittivat Rahkaneva Oy ja Ähtärin energiaosuuskunta.

– He tekivät yhteistarjouksen turpeen ja hakkeen toimittamisesta. Pelkkä hintahan ei meillä ratkaise, laitoksen toiminnan kannalta keskeisiä asioita ovat myös toimintavarmuus ja polttoaineen laatu. Niiden osalta kävimme neuvotteluja ja pääsimme kaikkia tyydyttävään tulokseen. Olemme vakuuttuneita, että tämä on meille toimiva ratkaisu seuraavalle viisivuotiskaudelle.

– Kiinteän polttoaineen kattilat ovat niin sanottuja leijupetikattiloita, joissa pääpolttoaine on jyrsinturve. Lisänä käytetään haketta tasapainottamaan palamisprosessia, Leino selvittää.

Yhtiön koko vuoden tarve on 30 GWh.

Vesijohtoverkot saneeraukseen

Ähtärin Energia ja Vesi Oy suorittaa Puistotien alueella vesijohtoverkkojen saneerausta.

– Vesipuolella tehdään jatkuvasti saneerausta ja tämä on isompi hanke hetkeen aikaan. Käymme läpi Puistotien. Se on vanha runkolinja, jossa riski alkavat kasvamaan ja se on nyt tehtävä kuntoon.

Työt aloitetaan elokuun aikana ja suoritetaan vaiheittain pyrkien minimoimaan häiriöt vedenjakelussa ja kulkuyhteyksissä. Valtatien alitusta ei tehdä tässä vaiheessa.

Lue lisää aiheesta 17.7. Uutisnuotasta.