Ähtärin Energia ja Veden arvonmääritys uudelleen valmisteluun

Maanantainen Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti äänestäen Ähtärin Energia ja Veden arvonmääritysprosessin palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Esityksen tehneen keskustan valtuustoryhmän toiveena on, että kokonaistilanne selvitettäisiin tilatarpeet huomioiden tulevina vuosina aina 7-10 vuoden päähän, sekä erilaiset rahoitusvaihtoehdot siinä tapauksessa, että yhtiö säilyisi itsenäisenä.

Äänestyksen tulos oli uudelleen valmistelun puolesta 17-8. Tyhjää äänesti yksi ja yksi valtuutettu oli poissa. Kaupunginhallituksen esityksenä oli arvonmääritysprosessin käynnistäminen.

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n toimialan kehitysvaiheen ja yhtiön tulevien investointitarpeiden vuoksi yhtiön on tilanteessa, jossa sen omistaja eli kaupunki on päättänyt kartoittaa vaihtoehtoja tulevaisuuteen liittyen. Yhtenä strategisena vaihtoehtona on yritysjärjestely, kuten liiketoimintakauppa, muu vastaava järjestely tai omistusjärjestely, jossa yhtiön nykyinen osakkeenomistaja luopuu osasta tai koko omistuksestaan yhtiössä.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki totesi kaupungilla olevan valtavan investointitarpeen, koulujen sisäilmahaasteet ja uimahallihanke huomioiden. Kaikkinensa kokonaisinvestointitarve voi nousta jopa noin 30 miljoonaan euroon.

Keskustaryhmän esityksen julkituonut Hannu Riihimäki totesi valtuustoryhmässä herättävän erityisiä huolenaiheita vesiliiketoiminnan myynnin, jolle ei löydy kuntalaisille korvaavia vaihtoehtoja toisin kuin esimerkiksi energialiiketoiminnassa. Ryhmä toi esille muun muassa koulutilojen ongelmaan ratkaisuna Kiinteistö Oy Sairaalanmäen vapautuvien tilojen käyttämistä pidempiaikaisena ratkaisuna opetusryhmien tarpeisiin.

Valtuutettu Helena Hautakangas (sd.) totesi, etteivät väistötilat kasvata lapsiperheiden määrää paikkakunnalla, vaan koulujen on oltava kunnollisia. Hän ihmetteli myös esityksessä mainittua uhkakuvaa pohjavesien ja puhtaan veden saannista mikäli vesiliiketoiminta myydään ulkopuoliselle, tai esityksen mukaisesti kansainväliselle taholle.

Reija Kaskimäki (kok.) kannatti kokoomusryhmän puheenvuorona arvonmäärityksen käynnistämistä mikä ei tarkoittaisi vielä myymistä, vaan selvittämistä mitä määrityksen kautta olisi mahdollista saada. Kaupungin talouspäällikkö Arja Väliaho totesi, että mikäli niin katsotaan, koko yhtiötä ei ole pakko myydä ja kaupanteosta voidaan jättää veden osuus pois.

Lue lisää valtuuston päätöksistä 4.9. Uutisnuotasta.