Ähtäri ja Soini kehittävät retkeilyalueen tunnettuutta

Monet retkeilyharrastajat tuntevat jo Ähtärin ja Soinin rajamailla sijaitsevan Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreitin, mutta alueella on potentiaalia houkutella yhä useampia nauttimaan luonnossa liikkumisesta ja latautumisesta.

Alueen tunnettuuden lisäämiseksi Ähtärin Matkailu ja Soinin kunta ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Arpaisten retkeilyalueen brändiä ja alueen luontomatkailuprofiilia.

Arpaisten alue mäkisine suo-, järvi- ja metsämaisemineen edustaa hyvin Suomenselän luonnon erityispiirteitä, ja sen sateenvarjon alle mahtuu laajasti lähialueen kohteita ja niihin kytkeytyviä oheistoimintoja.

Tunnettuuden kasvattamisen rinnalla Arpaisten elämyksellisyyttä lisätään tuomalla reitille alueeseen liittyvää tietoa ja tarinoita - Arpaisten ja lähialueen retkeilyreittien varrella olevia kohteita on vähässä määrin avattu kiinnostavalla ja aktivoivalla tavalla.

Samalla kartoitetaan myös ulkoilu- ja vaellusreitin konkreettiset kehittämistarpeet ja kerätään eri kohderyhmien näkemyksiä kiinnostavista teemoista ja aktiviteeteista.

Kerättyä aineistoa kootaan yhtenäiseksi esitykseksi ja sähköisiksi materiaaleiksi, joilla voidaan viestiä niin paikallisesti kuin kansallisesti ja kansainvälisesti alueen luontoharrastusmahdollisuuksista ja toisaalta vastuullisesta luonnon hyödyntämisestä hyvinvoinnin lisäämisessä.

Hanketta rahoittaa Kuudestaan ry ja sen kustannusarvio on noin 70 000 euroa. Ähtärin Matkailu Oy:n hallinnoima hanke käynnistyi heinäkuussa ja jatkuu kesään 2020.