Ähtäri teki ylijäämäisen tuloksen haasteista huolimatta

Ähtärin kaupungin tilinpäätös näyttää viime vuodelta noin 319 000 euron ylijäämäistä tulosta. Talousarviossa vuoden 2020 lopulla ylijäämäksi arvioitiin 50 000 euroa ja tulosta voi kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen mukaan pitää hyvänä ottaen huomioon noin miljoonan euron alaskirjauksen kouluista, noin 500 000 euron väistötilavuokrat sekä koronapandemian mukanaan tuomat haasteet.

Tulokseen vaikuttivat myönteisesti muun muassa hallintokuntien noudattama talouskuri, verotulojen selkeä kasvu talousarvioon nähden sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus. Kaupungin taseessa on ylijäämää noin 2,6 miljoona euroa.

Talousarvion investointiosa käsitti vuonna 2021 noin 3,6 miljoonan euron investointisuunnitelmat. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Pirkanlinnan kunnostus, Hannosen talon toisen kerroksen ja paloaseman laajamittaiset saneeraukset sekä perusopetuksen koulun, uimahallin ja toisen asteen kampuksen suunnittelutyöt.

Lue lisää aiheesta 31.3. Uutisnuotasta.