Adressi täysin uuden koulukeskuksen puolesta

Ähtärin kaupunginvaltuustolle luovutettiin maanantaina adressi täysin uuden koulukeskuksen rakentamisen puolesta. Adressin on allekirjoittanut liki 500 henkilöä. Adressin alkuunpanijana on toiminut Ähtärin VARhaiskasvatuksen ja Perusopetuksen vAnhempAinyhdistys ry eli VARPAAT ry.

Adressin myötä osoitetaan huoli siitä, että kaupunki harkitsee uuden koulurakennuksen ohella hybridimallien mahdollisuutta. Hybridimallissa yhdisteltäisiin uutta tilaa entisen sairaalan kiinteistöön tai Otsonkoulun rakennukseen.

Perusteluina täysin uudelle koulukeskukselle ainoana puhtaan sisäilman takaavana vaihtoehtona on adressin mukaan muun muassa se, että oppilaiden ja henkilökunnan oireilut sekä sisäilmalöydökset esimerkiksi Otsonkoulun rakennuksessa aiheuttivat rakennuksen sulun ja väistö sairaalaan ei ole onnistunut kaikkien oppilaiden ja työntekijöiden osalta sisäilmaoireilun vuoksi.

Lue lisää aiheesta 21.10. Uutisnuotasta.